Šta radi

Sistem za permanentno praćenje parametara vode.

Ribnjak na dlanu je sistem za permanentno praćenje parametara vode (rastvoreni kiseonik, temperatura, PH, itd) i njihove propagacije različitim kanalima do krajnjih korisnika putem interneta, mobilnog telefona ili SMS-a.

Ribnjak na dlanu

  • ukazuje na potencijalnu katastrofu i pomaže Vam u njenom sprečavanju.
  • pomaže pri ishrani ribe kako bi se hrana ribi ponudila samo u trenucima kada su parametri vode na zadovoljavajućem nivou (dovoljan procenat kiseonika, pogodan PH itd.)
  • ukazuje na trenutak neophodnih agrotehničkih mera (bacanje kreča, itd)