Ribnjak na dlanu

Sprečite pomor ribe!

Ribnjak na dlanu će vas opomenuti svaki put kada su parametri vode blizu kritičnim.

Optimizujte prehranu ribe!

Hranite ribu na svom ribnjaku kada je kiseonik zadovoljavajuć.

Optimizujte agrotehničke mere!

Iskorigujte kiseonik, Ph vrednost vode kada vam Ribnjak na dlanu na to ukaže.

Predvidite probleme, iskoristite šanse!

Na osnovu prethodnih merenja možete predvideti dobre i loše trendove parametara vode.

Podignite prinos! Štedite!

Najnovijom tehnologijom u oblasti ribarstva podignite profit vašeg ribnjaka.