Iskustva i reference

Ribnjak na dlanu mi je u potpunosti promenio pogled na ribarstvo

"Ribnjak na dlanu mi je u potpunosti promenio pogled na ribarstvo. Nakon 40 godina bavljenja ribarstvom konačno sam uz pomoć ovog sistema uspeo da uđem u srž kvaliteta vode, promene parametara vode i njegovog uticaja na uzgoj ribe.

Stalan uvid u parametre vode putem interneta ili mobilnog telefona osim alarmiranja putem SMS poruka u slučanju drastičnog opadanja kiseonika i slično, pruža neophodne informaciju na osnovu kojih sam u situaciji da donesem ispravnije odluke o agrotehničkim merama.

Na moju odluku kada ću baciti kreč ili hraniti ribu od ove godine utiču pre svega informacija o PH vrednosti vode i rastvorem kiseoniku u vodi dobijene sa Ribnjaka na dlanu. Do instalacije ovog sistema hranili smo ribu i kada je koncentracija rastvorenog kiseonika vrlo mala, jer to naravno nismo znali, što kako moje kolege znaju predstavlja čisto bacanje hrane. Sada se riba pre svega hrani na osnovu trenutnog kvaliteta vode i predviđanja za njenu promenu. 

Zahvaljujući ovom sistemu mogu slobodno reći da smo povećali proizvodnju konzumne ribe za 20% kao i sprečili tri potencijalne katastrofe tokom jula i avgusta.

Na kraju mogu samo da kažem da sam zahvaljujući Ribnjaku na dlanu uvideo koliko je do sadašnje vođenje ribnjaka bilo oslonjeno pre svega na iskustvo a ne i na relevantne merene podatke"

Danilo Čongradac, direktor

"Kapetanski Rit"

Ribarstvo Kanjiža